• Ukrainian
  • English
  • Russian

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

     Маркетингове дослідження -  систематичний збір, облік та аналіз даних з маркетингу та маркетингових проблем з метою вдосконалення якості процедур прийняття рішень і контролю в маркетинговому середовищі.

 

 

Головна мета маркетингового дослідження - створити інформаційно-аналітичну базу для прийняття управлінських рішень.

 

 

  Дослідження ринку

• Аналіз розвитку певного ринку;

• Моделювання можливих перспектив певного ринку;

• Сегментація ринку. Розподіл ринку на підгрупи. Підгрупи об’єднанісуттєвими ознаками. Наприклад, демографічною, географічною,соціальною і т. п;

• Виокремлення основних гравців певного ринку.

  

  Дослідження ТМ / бренду

• Визначення лояльності до ТМ / бренду;

• Аналіз іміджу ТМ / бренду;

• Оцінка сильних і слабких сторін продукту або послуги ТМ / бренду;

• Оцінка іміджу ТМ / бренду Клієнта та ТМ / бренду його конкурентів.

 

  Дослідження споживачів

• Вивчення ставлення споживачів до різних ТМ / брендів;

• Вивчення рівня задоволеності покупців ТМ / брендом;

• Вивчення певних характеристик / властивостей продукту або послуги, які впливають на вибір споживача;

• Вивчення ставлення споживачів до товарів і послуг та частоти їх використання;

• Вивчення думок споживачів з приводу оптимальної вартості товарів і послуг, за яких вони готові скористатися ТМ / брендом;

• Сегментування споживачів.

 

  Дослідження конкурентів

• Ідентифікація конкурентів в цільовій аудиторії;

• Імідж і репутація конкурентів.  Сильні і слабки сторони конкурентів;

• Вплив конкурентів на ринкові позиції компанії.  Товари-замінники;

• Поточні і майбутні стратегії конкурентів;

• Потенційні конкуренти.

 

  Дослідження реклами

• Оцінка ефективності та рівня успішності реклами ТМ / бренду;

• Вивчення джерел комунікацій між споживачами та ТМ / брендом.

• Вивчення реакції споживачів на рекламну продукцію Клієнта;

• Виявлення позитивних і негативних оцінок щодо реклами ТМ / бренду, визначення того, наскільки вона переконлива для споживачів.

 

  Маркетингові дослідження від консалтингової компанії «Майстерня бізнесу» допоможуть Вам скласти повну і ясну картину про стан ринку, перспективи розвитку та інвестицій, перевагах споживачів, а також позиції конкурентів.