• Ukrainian
  • English
  • Russian

РОЗРОБКА І СКЛАДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

   

    Стратегія маркетингу -  загальний напрямок діяльності компанії на певний період, що дозволяє вирішувати основні завдання компанії з урахуванням наявних у неї ресурсів в умовах мінливої ринкової ситуації. Для того щоб вироблена стратегія маркетингу була ефективною, необхідно змоделювати ситуації, аналізуючи закономірності взаємодії між потребами людей, попитом, якістю продукції конкурентів з потребами компанії, її здатністю задовольняти потреби покупців, і виявити необхідність конкретних змін. 

 

 

 

  Основні напрямки в бізнесі яким ми приділяємо увагу це: 

 

• вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву);

• вдосконалення товару, послуги (пріоритет товару, послуги);

• інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет продажу);

• традиційна концепція маркетингу (пріоритет потребам споживачів);

• соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам суспільства).

  

  Виходячи з цього ми пропонуємо:

 

1. Вдосконалення технології та організації виробництва, збільшення обсягів і зниження витрат виробництва. 

2. Створення фірмового стилю товару (послуги) брендингу – набору колірних, графічних, словесних та інших постійних елементів, які забезпечують візуальну і смислову єдність товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення. 

3. Стимулюємо збут товару (послуги) застосовуючи сучасні методи маркетингу (системи пільг і знижек,купонів, карток, безкоштовних зразків інше)  проводячи акції, лотереї, виставки. Головна увага приділяється  також після продажному сервісу, гарантійному обслуговуванню, доставці товарів додому.

4. Досліджуємо потреби певної групи споживачів. Орієнтуючись на їх побажання  проводимо комплексну піар компанію (поліграфія, зовнішня реклама, телебачення, радіо, преса, пошта, інтернет-маркетинг).  

5. Орінтуючись на моральні норми і довгострокові інтереси усього суспільства формуємо суспільний статус шляхом прийняття участі в виставках, різного роду публічних заходах, спілкування з пресою, телебаченням.

 

    Досвідчена команда проекту «Майстерня бізнесу» має перевірений набір ефективних інструментів маркетингу, який вдало застосовується для функціонування підприємства в умовах високої конкуренції.