• Ukrainian
  • English
  • Russian

РОЗРОБКА І СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

 

    Бізнес-план - цє робочий інструмент для нових та діючих фірм, який описує аспекти підприємства, аналізує проблеми, з якими можуть зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. 

     Головна перевага бізнес-планування -  правильно складений план дає перспективу розвитку фірми, тобто, у кінцевому підсумку, відповідає на найважливіше для бізнесмена питання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, чи окупляться усі витрати сил і засобів.

 

   Ціль розробки бізнес-плану — спланувати господарську діяльність фірми на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів. 

 

   Коли складається бізнес-план:

- підготовка заявок існуючих і знову створюваних фірм на одержання кредитів;

- обгрунтування пропозицій з приватизації державних підприємств;

- відкриття нової справи, визначення профілю майбутньої фірми й основних напрямів її комерційної діяльності;

- перепрофілювання існуючої фірми, вибір нових видів, напрямів і способів здійснення комерційних операцій;

- складання проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) приватизованих і приватних фірм;

- вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій.

 

  Основні завдання бізнес-плану: 

- визначити конкретні напрямки діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;

- сформулювати довгострокові і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їхнього досягнення, визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;

- вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, що будуть запропоновані фірмою споживачам, оцінити виробничі і торгові витрати на їхнє створення і реалізацію;

- виявити відповідність наявних кадрів фірми, умов мотивації їхньої праці, згідно з вимогами для досягнення поставлених цілей;

- визначити склад маркетингових заходів фірми з вивчення ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту тощо;

- оцінити фінансове становище фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей;

- передбачити труднощі, "підводні камені", що можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану.

 

  Основні вигоди бізнес-планування :

- змушує керівників фундаментально вивчити перспективи фірми;

- дозволяє здійснити більш чітку координацію зусиль з досягнення поставлених цілей;

- визначає показники діяльності фірми, які необхідні для подальшого контролю;

- спонукує керівників конкретніше визначити свої цілі і шляхи їх досягнення;

- робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкових ситуацій;

- чітко формалізує обов'язки і відповідальність усіх керівників фірми.

 

  Складання грамотного бізнес-плану нелегке завдання, навіть для досвідченого підприємця, тому роботу по створенню такого складного документа переважно вести в команді з досвідченими спеціалістами. Команда професіоналів консалтингової компанії «Майстерня бізнесу» пропонує послуги з розробки бізнес-планів, техніко-економічних обгрунтувань, фінансово-економічних обгрунтувань, експертизі бізнес-планів, доопрацюванні бізнес-планів, складання резюме інвестиційних проектів та інших послуг при бізнес-плануванні.